EA-logos.png

Een drukbezochte bijeenkomst

Zo'n 80 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging voor de informatieavond op 16 april.
Het was de eerste presentatie van de globale ideeën die we hebben over een energieakker en over het verkennend onderzoek. De Energiecoöperatie Noorddijk en EcoThesinge vertelden over hun motivatie om, samen met de Maatschap Oosterhuis, aan dit onderzoek mee te werken.
Martijn van der Glas van de Natuur en Milieu Federatie Groningen liet voorbeelden zien van zonneparken die geen aanslag op het landschap zijn, maar door hun inpassing en aanleg juist een verrijking kunnen zijn voor de biodiversiteit en de leefomgeving.
Daarnaast was de bijeenkomst ook bedoeld om te horen welke vragen, zorgen en suggesties er bij omwonenden leven over dit verkennend onderzoek naar een project voor zon en/of windenergie. Dat leverde veel op: ideeën over de inrichting, (kritische) vragen, goede suggesties en tips. Daar zullen we zeker aandacht aan besteden in het vervolg van dit onderzoek.
We bedanken alle aanwezigen voor hun betrokken inbreng!

Hieronder de sheets van de presentatie. En al is dit maar een kleine samenvatting van wat er verteld is, we hopen dat dit informatief is voor degenen die niet aanwezig waren.
Nog een kleine toelichting: er staan op een kaartje drie locaties voor zon aangegeven. Dat zijn mogelijke locaties, waarvan er uiteindelijk maar één nodig is.

presentatie informatieavond_energieakker.pdf

Informatieavond 16 april

uitnodiging infoavond 16 april.pdf

Verkennend onderzoek zon en wind op land

In het najaar van 2023 hebben EcoThesinge, Energiecoöperatie Noorddijk en Ommeland de eerste stappen gezet voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een klein zonnepark en/of enkele kleine windmolens.

De aanloop
Al enige jaren heeft Ommeland het streven om binnen hun bedrijf ruimte te maken het opwekken van duurzame energie. Om dit samen met lokale partijen te kunnen doen, hebben zij de EC Noorddijk en EcoThesinge benaderd voor een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden op hun land ten westen van de Lageweg in Thesinge.
Beide energiecoöperaties hebben daar 'ja' tegen gezegd.
In dit onderzoek zijn, naast de financiële en juridische haalbaarheid, ook de inpassing in het landschap, natuur en biodiversiteit, participatie van omwonenden en een goede invulling van het lokaal eigendom, belangrijke aspecten.
De intentieverklaring is getekend, de leden van beide energiecoöperaties zijn akkoord met de verkenning, de gemeente juicht het initiatief toe.

Aan de slag
Dankzij een subsidie van de gemeente Groningen worden we in het onderzoek ondersteund door een projectleider. Met zijn professionele inbreng hopen we in de loop van dit jaar het verkennend onderzoek af te ronden.
Om de bewoners uit de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren en te betrekken bij dit onderzoek, organiseren we op 16 april een eerste informatieavond. Plaats: Dorpshuis Trefpunt, Thesinge. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

Eerste informatiebijeenkomst
dinsdag 16 april 2024
20.00 uur
Trefpunt Thesinge

Nieuws